+48 693 680 006biuro@sklepzdrowie24h.pl
Urlop

Urlop w dn. 24-27.06.2024 r.

Zamówienia złożone w tym terminie zostaną zrealizowane

najpóźniej w piątek 28.06.2024 r.

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu
Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@sklepzdrowie24h.pl bądź telefonicznie pod numerem 693750006; 693680006.

W trosce o zachowanie prywatności osób kupujących w naszym sklepie wdrożyliśmy zalecenia wynikające z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016. Przepisy zawarte w rozporządzeniu określają m.in. prawa klientów związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne związane z ich przetwarzaniem.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Rasser Adam Nadolny i Wspólnicy sp.j., ul. Źródlana 9, 66-016 Płoty, NIP:929-176-54-03, regon: 080122755, e-mail: www.sklepzdrowie24h.pl, tel 693750006; 693680006.

2. Cel przetwarzania danych.

a/ sprzedaż oferowanych towarów

b/ realizacja zamówień (przygotowanie, pakowanie, oznakowanie listem przewozowym, wysyłka odpowiedzi o kolejnych etapach realizacji zamówienia),

c/odpowiedzi na reklamacje, zapytania i wątpliwości dotyczące Serwisu, produktów i innych związanych oferta sklepu,

d/w celach marketingowych związanych z oferowanymi produktami.

3. Prawne podstawy dotyczące przetwarzania danych osobowych:

a/Artykuł 6 – Zgodność przetwarzania z prawem (RODO): ustęp 1/b, dotyczący przetwarzania jako czynności niezbędnej do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b/Artykuł 6- Zgodność przetwarzania z prawem (RODO): ustęp 1/c, dotyczący przetwarzania jako czynności niezbędnej do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

c/Artykuł 6- Zgodność przetwarzania z prawem (RODO): ustęp 1/a, dotyczący osoby, której dane dotyczą, a która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

d/ Artykuł 6- Zgodność przetwarzania z prawem (RODO: ustęp 1/f, dotyczący przetwarzania jako czynności niezbędnej do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

4. Eufunkcja i dysfunkcja danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest czynnością dobrowolną ale w przypadku transakcji handlowej, której etapem jest wysyłka zamówienia na określoną odległość, przy wykorzystaniu dostawcy wskazanego przez osobę kupującą, jest czynnością nieodzowną. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zarejestrowanie się w sklepie (przy tworzeniu konta) a także dokonanie wysyłki zamówionego towaru.

5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest możliwe w każdej chwili na wniosek osoby, której te dane dotyczą. Do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie danych jest zgodne z przepisami prawnymi dotyczącymi danych osobowych.

6. Czas przetwarzanie danych (okres).

Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres chroniony podstawą prawną,tj do czasu, w którym:

a/ustanie obowiązek prawny umożliwiający przetwarzanie przekazanych danych osobowych,

b/upłynie termin dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy kupna – dotyczy to obu stron.

c/nastąpi wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Uprawnienia osoby udostępniającej dane osobowe w celu realizacji transakcji.

Uprawnienia obejmują prawo do:

a/dostępu do danych osobowych osoby, która skorzystała z oferty handlowej w celu weryfikacji tych danych, dokonania korekty,

b/usunięcia danych osobowych osoby, która skorzystała z oferty handlowej lub nie dokończyła transakcji (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Dotyczy to sytuacji gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są one już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane lub brak jest podstaw prawnych do ich przetwarzania (wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu).

Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych firmy wynikających z przepisów prawa podatkowego i związanych z przekazaniem plików jpk do urzędu skarbowego.

c/modyfikacji danych wynikających z pomyłki lub innych przyczyn oraz ograniczenia ich przetwarzania,

d/prawo do przenoszenia danych według wskazań osoby zainteresowanej,

e/prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (nie dotyczy przetwarzania danych wynikających z realizacji umowy),

f/prawo do wniesienia skargi. Skargę można kierować do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-139 Warszawa.

8. Pliki cookies.

Korzystamy również z tzw. plików cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta lub telefonie, tablecie itd., przez serwer, z którego korzysta firma i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

a/sesji Użytkownika,

b/ostatnio oglądanych produktów,

c/oddania głosu w ankiecie.

9. Firmy zewnętrzne współpracujące, a będące odbiorcami danych osobowych.

Profil handlowy działalności firmy Rasser będącej właścicielem sklepu powoduje konieczność korzystania z usług różnych dodatkowych firm, którym mogą być przekazywane dane osobowe celem realizacji umowy handlowej. Firmy te zajmują się:

a/usługami transportowo-doręczycielskimi:

b/usługami z zakresu transferu płatności:

c/usługami księgowymi:

 

 

 

Sklep naturalnych preparatów prozdrowotnych, suplementów diety, witamin, ziół, kosmetyków pielęgnacyjnych

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl